[ DE KOP VAN PANNERDEN ]

- een kunstwerk van Maarten Fleuren en Kees Reijnen -

-2007: het Pannerdens kanaal bestaat 300 jaar!-

 

botenhuis met kano-zicht op Pannerdensch kanaal

De Pannerdens(ch)e Kop

een installatie van de Tilburgse kunstenaars Maarten Fleuren & Kees Reijnen

materiaal: o.a. leem, hout

locatie: Klompenwaard, Rijn-zijde, dwz aan het Pannerdens Kanaal, gemeente Lingewaard (op de Pannerdensche kop, nabij fort Pannerden temidden van grote grazers van Staatsbosbeheer)

duur: 9 juni tot 17 november 2007

financier: Rijkswaterstaat


Tot stand gekomen dankzij deskundig technisch advies en oplossingen van Mario Vermazeren en met dank aan Hans Lokhoff, Koen en Vincent.

Voor wie niet in de gelegenheid is met de Henri Dunant de Rijn af te zakken hierna foto's van ons beeld.
Onze installatie staat vlak bij het fort Pannerden (http://www.fortpannerden.nl) in de Klompenwaard, een natuurgebied dat door de enthousiaste jongens en meisjes van Staatsbosbeheer met een shovel voortvarend nieuw is aangelegd, en waar nu (min of meer tam) groot wild graast.


In 2007 bestaat het Pannerdensch Kanaal 300 jaar. Sinds de aanleg in 1707 speelt het kanaal een hoofdrol in de waterverdeling over de grote rivieren. Dit is essentieel voor de beroepsscheepvaart en rivierveiligheid. Het 300 jarig jubileum wordt door Rijkswaterstaat (www.pannerdenschkanaal.nl) gevierd met allerlei activiteiten waarin heden en verleden uitgebreid aan bod komen.

Waarom dit kanaal?

Het Pannerdensch Kanaal is aangelegd in een tijd van militaire conflicten met Frankrijk. In de 16de en 17de waren de Neder-Rijn en IJssel doorwaadbaar en vormden daardoor zwakke plaatsen in de verdediging van de Republiek der Vereenigde Nederlanden.

De scheepvaart had al veel langer last van de lage waterstand. Versterking van de nationale verdediging was echter de belangrijkste reden voor de aanleg van het Pannerdensch Kanaal.

Waarom dit beeld?

Wij (- Kees Reijnen en Maarten Fleuren -), houden ons graag bezig met hoofdzaken: Wat gaat er om in de kop? Wat zit erin en wat komt eruit? Is er een uitweg? Is redding mogelijk? (-of zien we die zelf niet?)

"Tot het credo van het humanisme behoort de overtuiging dat mensen "dieren onder invloed' zijn en dat het daarom beslist noodzakelijk is hen aan de juiste beinvloedingen bloot te stellen." (P. Sloterdijk). Wij beiden omhelzen dit inzicht van harte en hanteren het als uitgangspunt voor onze beeldende ingrepen: poëtische toevoegingen aan een bestaande omgeving.
Vaak met humor, nooit vrijblijvend.

Zo u wil mogen onze beeldende toevoegingen als epifyten worden beschouwd: Zelfstandig, niet parasitair, vaak te vinden in de hogere regionen van ons blikveld. In bomen. Aan huizen. Op daken. De gastheer (i.c. de omgeving) wordt slechts gebruikt als opstapje naar het licht.

.kop van pannerden gezien vanuit de Rijn
"Kop van Pannerden" vanuit het water gezien

lemen hoofd met boot
Vooraanzicht van het bijna 7 meter hoge kunstwerk

Pannerdense Kop van leem op eps basis
bijna 3 meter grote lemen kop met boot op het hoofd (detail)

botenhuis aan de rivier de Rijn
botenhuis aan het water met rechts bezoeker (met hoed)

>> INFORMATIE over KUNSTFIETSROUTE en ontstaan van Kop van Pannerden <<