<

"Beelden in de AA" Veghel 2005

"Je Maintiendrai"

Maarten Fleuren - Kees Reijnen

Foto's van onze bijdrage aan beeldenroute "Beelden in de Aa" te Veghel en Erp (N.B).
Was de gehele zomer van 2005 te bezichtigen. Route-informatie bij de VVV, Uitpunt Markt 1 te Veghel en Ruimte De Compagnie/Kunstcentrum Pieter Breughel in Veghel, Middegaal 23.
Hier begon tevens de expositie in de naastgelegen AA-Broeken polder.

duur: 18 juni t/m 28 augustus 2005
"Je Maintiendrai"

Omschrijving: Vlot met globe en bewoonde wilg

materiaal: hout, zink, rvs
lxbxh: 4x2,5x4 m
ontwerp voor het waterbeeldorganisatie Veghel: <http://wwwkunstgroepdecompagnie.nl>

Aan kunstroute deden de volgende kunstenaars mee:

Natasja de Sénerpont Domis
Maarten Fleuren, Kees Reijnen
Hans Marée
Anke van Esch
Fred Geven
Annemie Bogaerts
Hanneke Klinkum
Remko Schultheiss
Aurelia van der Burght
Mariëlle van den Bergh
Henk Biesterbos
Ellen Seegers, Arno Tummers
Ellen Rijk
Mark van Veen, Jeroen Veenstra
Mia Zaat
Richard van der Koppel
Fé Bazelmans
Agneta Evenhuis
Mels Dees
Jolanda van Doornwerk in uitvoering:


tewaterlating:

vlot

oeioeioei!

te water


krant>

<

vergadergronden

Beeldenexpositie in rivier de Aa - 2005

VEGHEL - De gemeente Veghel en de NBKS uit Breda hebben Kunstgroep De Compagnie subsidie toegekend. Deze is gebruikt voor de organisatie van een kunstproject:- Beelden in de Aa -De bedoeling is om beelden in de Aa te zetten over de tien kilometer die de rivierdoor de gemeente stroomt.
De beelden, die vervaardigd worden door een twintigtal kunstenaars, worden dwars door Veghel in het water gezet. De meeste beelden zullen in het gedeelte van de Aa staan waar het Julianapark aan ligt. Naast de tentoonstelling worden nog enkele andere activiteiten georganiseerd. De muziekschool verzorgt een muzikale opening op 18 juni. Langs de beeldententoonstelling worden enkele routes uitgestippeld die per fiets, kano of te voet kunnen worden gevolgd. Routeinformatie bij de VVV, uitpunt Markt 1 te Veghel en Ruimte De Compagnie/Kunstcentrum Pieter Breughel aan de rand van Veghel, gelegen aan de weg naar Heeswijk-Dinter: Middegaal 23. Hier begint tevens de exposietie in de naastgelegen AA-Broeken polder. De tentoonstelling te water wordt op 18 juni geopend en is tot 28 augustus 2005 te bewonderen.

KunstRoute "beelden in de AA"

in Veghel en Erp (Noord Brabant)


Inleiding

Het is al weer 10 jaar geleden dat in Veghel de grote beeldententoonstelling 'Beeldenstorm in Kloostertuin' plaats vond. In de monumentale, normaal voor publiek gesloten, kloostertuin van de Zrs. Franciscanessen in het centrum van Veghel mocht de organisatie 16.000 bezoekers begroeten.

Uit deze organisatie is het kunstenaarsinitiatief 'de Compagnie' ontstaan.
In de inmiddels ruim 10 jaar van haar bestaan heeft deze stichting op markante locaties in de regio Veghel vele tentoonstellingen, installaties, manifestaties, lezingen, performances en kleinschalige voorstellingen van en met hedendaagse, voornamelijk uit Brabant afkomstige, professionele kunstenaars georganiseerd naast concerten oude en nieuwe 'klassieke' muziek tot aan opdrachten voor hedendaagse toonkunstenaars. In totaal meer dan honderd presentaties.


Samenwerking en overleg

Samenwerkingsverbanden en een open dialoog worden door de Compagnie nadrukkelijk gestimuleerd. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld banden met Amnesty International, Literatuurlijk, theater de Blauwe kei, kunsteducatiecentra Pieter Brueghel en de Meierij, Justitia concerten, enz. De Compagnie is vertegenwoordigd in overleg organen als de gemeentelijke klankbordgroep voor het tot stand komen van een Kunst en Cultuurnota 2004-2009, het plaatselijk CKV overleg met scholen primair en voortgezet onderwijs en verschillende culturele instellingen, het Veghels Overleg Cultuur met de 'grotere' culturele instellingen. Hieruit ontstaan initiatieven als een 'Uitlokdag' voor de schooljeugd, de realisatie van een uniek 'Uitpunt' en het culturele festival, het 'Slokdarmfestival', wat in 2004 heeft plaatsgevonden. Met een overigens zeer succesvolle bijdrage van de Compagnie en de door haar uitgenodigde kunstenaars op het CHV-terrein in de gigantische betonnen graansilo's en opslagloods. Met meer dan 5.000 bezoekers in slechts 1 weekeinde.


Kunst op locatie

Het presenteren van beeldende -en toonkunst en organiseren van manifestaties op bijzondere locaties is verankerd in het bestaan van de Compagnie. Het onder de aandacht brengen van die locaties in combinatie met kunst en overige activiteiten heeft een hoge prioriteit. Kunstenaars zijn in staat locaties op een heel eigen en bijzondere wijze naar hun hand te zetten waardoor het publiek niet alleen zo'n locatie, maar ook kunst en kunstenaars heel anders beleeft. En dat geldt zeker niet alleen voor beeldende kunstenaars maar zeker ook voor toonkunstenaars en kleinschalige (dans)voorstellingen.


Eigen ruimte

Ondanks de veelal zeer geslaagde activiteiten op locatie als bijvoorbeeld de manifestatie in de binnenkort te slopen Heilig Hart Kerk, de opening van de A50 en de presentaties op het CHV terrein ervaart de Compagnie het niet beschikken over een eigen ruimte echter als een gemis. Ook het publiek heeft geen ruimtelijk 'gezicht' bij de Compagnie. Steeds opnieuw moet de weg naar de presentatie gevonden worden.

In overleg met gemeente zijn we dan ook al jaren op zoek naar een geschikte ruimte. Deze ruimte is gevonden nabij het kunsteducatiecentrum Pieter Breughel.
In de Kunst en Cultuurnota van de gemeente Veghel staat een nadrukkelijke wens om te komen tot een 'stadsgalerie'. Belangrijk in het beleid van Pieter Brueghel is de confrontatie amateurkunst(beoefenaars) en professionele kunst. Samen met de wens van de Compagnie over een eigen ruimte te beschikken worden, met de realisatie van de 'stadsgalerie', tegelijkertijd drie beleidspunten van drie partners in het culturele veld gerealiseerd.

Na de thans volop gaande zijnde verbouwing ontstaat een presentatieruimte van 170 m2 met een aanpalende ontmoetingsruimte van 200 m2. De ruimte zal de enige tentoonstellingsruimte in de wijde omgeving zijn, zeker na de sluiting van het museum voor hedendaagse kunst in Uden per 1 januari 2005, waar professionele kunstenaars hun werk kunnen laten zien en horen, vrij van commerciële of politieke belangen (Bijlage'Mission Statement'). De Compagnie zal op korte termijn haar intrek nemen met een uitgebreid hoofdprogramma en een randprogramma naast een educatief programma.


Financiële Ondersteuning

De verbouwing van de expositie ­en ontmoetingsruimte wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van het educatiecentrum Pieter Brueghel, de gemeente Veghel en de Compagnie.
Om het programma en de exploitatie van de ruimte mogelijk te maken ontvangt de Compagnie, een vanaf 2005 verhoogde, structurele ondersteuning van de gemeente Veghel voor tenminste de jaren 2005 t/m 2008. Daarnaast ontvangt de Compagnie steun van een hoofdsponsor en incidentele steun van fondsen en overige sponsoren. Verder zal de Compagnie, meer dan voorheen, de verkoop van beeldend werk stimuleren waarbij een bescheiden courtage van toepassing is. Ook worden entreegelden gehanteerd bij concerten en lezingen.


Regulier Programma seizoen 2005/2006

De komende vier jaar omvat het programma van de Compagnie een groot aantal activiteiten. Een nieuwe koers wordt gevaren met een opdeling van het jaar in perioden van zeven weken en het verlenen van titels aan die perioden. De titels vestigen op een bepaalde manier de aandacht op het inhoudelijke zwaartepunt in die specifieke periode. Zie voor een beschrijving en data '-de Compagnie- seizoen 2005/2006'.


Thematisch programmeren.

De eerste periode, 19 juni t/m 17 juli 2005, heeft als titel 'Strawberry Fields for Ever' meegekregen. We denken hierbij aan ontwikkelingen in natuur en milieu. Aan de land -en tuinbouw in deze omgeving. Aan landschappelijke ontwikkeling en het landschappelijk erfgoed. Aan stedelijke/industriële ontwikkelingen welke in deze regio een grote rol spelen. Het groen ter compensatie. En tegelijk ook ontwikkelingen rondom het dwars door Veghel stromende riviertje de Aa en wat op dit moment zeer in de belangstelling staat.
Een expositie, een concert, lezingen, interessante ontmoetingen op zondag en macrobiotische hapjes en drankjes.

 

 

Verder kennen we voor het komend seizoen titels als:
'Geroerd en Bewogen' (bewegende beelden, video, dans, technische beweging, menselijke beweging, maar ook; bewogen worden, tot tranen geroerd, enz. 'Whitches & Bitches', (halloween, hekserij, sprookjes, maar ook; emancipatie, (zelf)benoemde bitches als Madonna) 'en verder zijn wij van mening..' (politiek, bestuur, machtsverhoudingen, democratie, debat, enz.), en 'Tot hier en niet verder' (grenzen stellen en overschrijden, letterlijk en figuurlijk, grenzen verleggen, enz.)

Met die thematiek wordt het programma samengesteld. We zullen, naast het werken op locatie, op onze geheel eigen en onafhankelijke wijze professionele beeldende kunst, concerten en performances presenteren. Met daarom heen lezingen, diners, voordrachten, presentaties en een educatief programma (Bijlage)


Randprogramma

Niet alleen de kunst staat centraal, maar wordt ook het randprogramma op een bepaalde manier thematisch meegenomen waardoor dwarsverbanden ontstaan tussen kunst en maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis, wetenschap, politiek, enz.
Door het tonen en daadwerkelijk ervaren van die verbanden ontstaat een wijdere blik op de kunsten en de inbedding ervan in de maatschappij, en andersom.


OOZON

Verder kennen we het programma onderdeel 'OOZON' (Ontmoetingen Op ZONdag). In het kader van 'er is bij de Compagnie op zondagmiddag altijd wat speciaals te doen' leent dit onderdeel zich uitstekend voor het inspelen de actualiteit. Het kent geen vast jaarprogramma en wordt dus meer ad hoc ingevuld. Dat kan variëren van lokaal talent tot internationale gasten en altijd met de link naar kunst en cultuur in verbinding met thema en tentoonstelling van dat moment. Men kan vrij in en uit lopen.


Openingsweekeinde; een Mijlpaal

Op 19 juni van dit jaar zal de opening van de nieuwe tentoonstellingsruimte, 'de Compagnie' en de eerste expositieperiode van de Compagnie; 'Strawberry Fields for Ever' plaats vinden. Die mijlpaal in de geschiedenis van de Compagnie en niet te vergeten in de culturele geschiedenis van Veghel willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Niet alleen met een bijzondere expositie in de nieuwe ruimte. De opening van die expositie met werk van Pujari Platel zal eveneens plaats vinden op zondag 19 juni. Op zaterdagavond 18 juni vindt een concert plaats op locatie in de Aa en Julianapark met het wereldberoemde cello-octet Conjunto Iberco. Op vrijdagavond 17 juni vindt een pre-vieuw opening plaats in de nieuwe ruimte voor medewerkers, sponsors, subsidiegevers en Compagnons plaats. Aansluitend vindt de lezing plaats door dhr. Kerkhof, wethouder gemeente Veghel, expert op het gebied van ruimtelijke ordening, waarbij overige belangstellenden welkom zijn. Met macrobiotische creatief culinaire hapjes en drankjes. Een weekeinde vol kunst en cultuur, want op zaterdagmiddag 18 juni willen we ook de opening beleven van:Beelden in de Aa


Inleiding

Na de eerder omschreven en inmiddels legendarisch geworden tentoonstelling 'Beeldenstorm in Kloostertuin' heeft er in Veghel geen beeldententoonstelling van die omvang meer plaats gevonden. Al enkele jaren loopt de Compagnie met het plan rond om een tweede beeldentuin te organiseren. We denken het moment nu daar is. Niet door de 'successtory' in de kloostertuin te herhalen, maar door opnieuw een bijzondere locatie geschikt te maken voor beelden die een symbiose aangaan met hun omgeving. Rivier de Aa is die bijzondere locatie.
Een beeldenroute in de Aa, prachtig passend in de thematiek van de eerste expositieperiode.


Erfgoed

Na jaren waarbij de rivier meer als lastig ervaren werd dan als een te koesteren bezit, wordt op dit moment lokaal en provinciaal hard gewerkt aan plannen voor natuurontwikkeling van deze rivier met overstromingsgebieden, het opnieuw laten meanderen en het terug brengen van flora en fauna. Zie het door de gemeente Veghel en Waterschap Aa en Maas opgesteld 'Masterplan Aa'. En dat niet alleen, ook in het kader van het landschappelijk erfgoed speelt de rivier een steeds grotere rol. Niet voor niets is Veghel ontstaan en gegroeid bij deze rivier die al sinds de laatste ijstijd door dit gebied stroomt.
Veel rivieren heten Aa. Vermoedelijk uit het Keltisch wat in feite 'stroom water vanaf hogere zandgronden' in combinatie met 'aqua' betekent. De Aa stroomt door een zogenaamde 'slenk', een lager gelegen deel tussen twee breukranden. De Breuk van Sterksel en de Peelrandbreuk. Eens een verkeersader tussen Helmond en 's-Hertogenbosch. Vanaf 1627 bevaarbaar voor platte turfschuiten, waarbij een reis heen en terug drie dagen duurde. Van verder bevaarbaar maken is door verschillende oorzaken niets gekomen. Uiteindelijk nam de Zuid-Willemsvaart de verkeersfunctie over. Voor afwatering was en is de rivier erg belangrijk. Voorschriften om de riviermaten in stand te houden zijn er al sinds de vroege Middeleeuwen, getuige een plakkaat van 10 april 1545 'aangaande die pegelen (peilmerk voor waterstanden) van seeckere watermolens gelegen in de Meijerije van 's-Bosch'. Vanaf eind 13de eeuw zijn er watermolens op de rivier gebouwd. Dit soort molens waren er bij Erp, Keldonk, Veghel en Berlicum. Deze molens stuwden het water echter, naar willekeur van de molenaar, op. Vooral de eigenaars van zogenaamde 'broeklanden' (laag gelegen graslanden) ondervonden hinder. Vandaar het paal en perk stellen door Keizer Karel V middels een plakkaat
Sinds die tijd zijn er, tot op de dag van vandaag, klachten over de afwatering.
Veel pogingen zijn met wisselend succes ondernomen om dit te verbeteren.
Mensen vestigen zich graag in de buurt van water op hoger gelegen delen in het landschap. Zo ook in dit gebied van Veghel. De bevolking nam toe en meer grond werd in gebruik genomen in de lager gelegen beekdalen. Zoals het huidige natuurgebied de Aa-Broeken, een nat kwelgebied in het beekdal van de Aa, is een oud cultuurlandschap met bolle akkers en meidoornhagen.
Velen in Veghel en haar regio weten van het bestaan van de Aa, komen er dagelijks overheen, maar weten nauwelijks van ontstaan, ontwikkeling, toekomst en karakter.Waterbeelden.

Met 'Beelden in de Aa' willen we de aandacht vragen voor de rivier en daarmee de aandacht vestigen op kunstenaars die werk maken voor in en op het water. Doordat de werken specifiek voor dat water gerealiseerd zijn of worden ontstaat de bijzondere band tussen beelden en rivier. 'Waterbeelden' die onmiskenbaar door dat water hun vorm vinden en soms een vreemde en verrassende alliantie met het water aangaan. Met nadruk willen we de beelden niet op de oever of in de nabijheid van de rivier, maar daadwerkelijk de beelden verankeren midden op de rivier. Doordat de rivier niet zo breed is zullen de beelden ook een dialoog met de omgeving aangaan. De grote landschappelijke variëteit in het stroomgebied van de Aa binnen de gemeentegrenzen biedt een scala aan mogelijkheden. Van weidegebieden, poelen, rietkragen en boomrijen tot aan autowegen, fietspaden, voetpaden, grote en kleine bruggen en verspreide tot dichte bebouwing. Samen met de kunstenaars zullen we de meest geschikte plekken vinden voor hun beelden. Op welke manier dan ook zicht ­en/of bereikbaar voor het publiek.

Kunstenaars.

Kunstenaars uit hoofdzakelijk Noord-Brabant zijn benaderd om deel te nemen. Enkele zullen mogelijk ter plekke hun werk realiseren, anderen hebben reeds werk in bezit wat op of in het water een plek kan krijgen. Enkele kunstenaars van buiten Brabant uit het relatiebestand van Compagnie zullen eveneens benaderd worden. Een onkostenvergoeding/honorarium per kunstenaar wordt in de begroting opgenomen.

uitgenodigde kunstenaars:

Marielle van de Bergh
Mels Dees
Henk Biesterbos
Geert Koevoets
John Kormeling
Annemie Bogaerts
Rien Claessen
Maarten Fleuren
Kees Reijnen
Marielle Lapidaire
Marie-Jose Eikemans
Hans Maree
William Speakman
Fred Geven
Kees Verbeek
Inge van 't Klooster
Remco Schultheiss
Geert Vrijdag
Susanna Ouwekerk
Mia Zaat
Alex Vermeulen
Nel Verhoeven
Pujari Platel
Natasja de Senerpont Domis
Hanneke Klinkum


Beeldenroute

Enige jaren geleden is het gemeentegebied van Veghel verder uitgebreid in de richting van Erp (Zie kaart). Hierdoor is het stroomgebied van de Aa binnen de gemeentegrenzen verder uitgebreid en strekt zich uit over ruim 10 kilometer.
We streven er naar beelden in de Aa te laten zien vanaf het punt waar de rivier de gemeente binnen komt tot aan waar deze de gemeente Veghel weer verlaat. Een concentratie van beelden is denkbaar bij het Julianapark en het centrum van Veghel. Inmiddels hebben we een inventarisatie gemaakt van de bruggen over de Aa welke zeer geschikte plaatsen zijn om beelden in het water te leggen. We hebben een inventarisatie hoe precies de wandel, fiets en autoroutes langs de rivier lopen, met de vaak daarbij behorende rustplaatsen. Eveneens uitstekende plekken om de beelden te laten zien. Met speciale uitgaven van gemarkeerde informatieve routes met niet alleen informatie over de kunstenaars en kunstwerken, maar ook over flora en fauna, willen we het gebruik van deze routes stimuleren. Op een luttele 400 meter vanaf de Aa route is de nieuwe stadsgalerie 'de Compagnie' gesitueerd. Vanaf deze ruimte is gemakkelijk de beeldenroute te starten of te eindigen. Of, wanneer gestart wordt bij de gemeentegrenzen of willekeurig welke plek langs de Aa, is het gemakkelijk de gemarkeerde route te volgen en kan onderweg 'de Compagnie' en tentoonstelling bezocht worden. Hier is ook informatie over kunst en kunstenaars, fiets ­wandel ­kanoroutes, rondleidingen, de Aa-geschiedenis en toekomstige ontwikkelingen, over het Waterschap, enz. verkrijgbaar.

'Leven met de Aa'

Al eerder hebben we hartverwarmende resultaten gehaald bij het betrekken van de bevolking bij een manifestatie. Met name bij locaties met geschiedenis. Een goed voorbeeld is de manifestatie in de te slopen H. Hartkerk in Veghel. Velen hadden lief en leed gedeeld in deze kerk. In een speciaal hiervoor ingerichte expositie, te bezoeken tijdens de manifestatie, waren foto's, krantenartikelen, geschriften, enz. te zien. Na een oproep ingestuurd door parochianen. Ook met deze beeldenroute willen we op deze bepaalde manier laten zien wat de rivier betekent heeft of nog betekent voor mensen die langs de Aa wonen of gewoond hebben, dan wel op een andere manier herinneringen aan de rivier hebben. Deze verhalen, gebeurtenissen, foto's, en andere herinneringen zullen we vastleggen en bundelen bij de catalogus en routekaarten. Langs de hele route zullen 'Leven met de Aa markeringen' geplaatst worden. Op de plekken waar gebeurtenissen hebben plaats gevonden zijn de verhalen en mogelijk foto's te lezen en te zien.

'Concerten bij de Aa'
In samenwerking met MIK, muziekschool Veghel, en overige actieve muziekverenigingen en groepen in Veghel zullen we gedurende de periode van 'Beelden in de Aa' maar vooral tijdens het openingsweekeinde concerten organiseren. Op een of meerdere mooie plekken aan de oever van de Aa. In ieder geval zal er op zaterdag een podium beschikbaar zijn in het Julianapark, half in de Aa. Hoewel opgenomen in het reguliere programma van de Compagnie willen we hier toch niet het concert, op dit podium, van wereldberoemde cello octet Conjunto Ibérico op zaterdagavond onvermeld laten. Met een programma rondom Phillip Glass met, kan het mooier, 'Company' oorspronkelijk gecomponeerd voor een theaterstuk van Beckett en 'Fa§ades' een muziekstuk voor een film van Reggio met voorgevels en wolkenkrabbers van Manhattan, door de mens verlaten. In 'Symphony for Eight' komen delen voor uit het filmepos 'Koyaniskaatsi'. Over hoe de mens met de wereld en zichzelf om gaat. Kortom; het programma haakt wonderlijk mooi in de thematiek van de beeldenroute en expositie.


'Woorden over de Aa'

'Aa locatie'
Op 17 juni vindt er in de galerie de lezing 'Een Aa-locatie; landschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling' plaats. De heer van de Kerkhof, wethouder van de gemeente Veghel en een expert op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, zeer nauw betrokken bij ontwikkelingen rondom de Aa, zal deze lezing verzorgen. Niet alleen het 'Masterplan Aa' komt aan bod, maar ook de overige landschap ­en stadsontwikkelingen in en rondom Veghel. Voor, tijdens en na de lezing zullen hapjes en drankjes worden geserveerd in creatieve culinaire hoogstandjes met biologisch/dynamische ingrediënten.

'Natuur bij de Aa'

Een lezing door het IVN (natuureducatie Veghel) over flora en fauna in en langs de Aa, in verleden, heden en toekomst is in voorbereiding. De heer Kalis, tevens districthoofd van Waterschap Aa en Maas, zal deze lezing verzorgen. Uiteraard komen hierbij ook de aard en activiteiten van het Waterschap aan bod.

'Kunstwater/Waterkunst'
Een deskundige en/of kunstenaar(s) op het gebied van 'Beeldende kunst en Water' zal een informatiemiddag/avond verzorgen. In samenwerking met de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting zal deze lezing verzorg worden.


Beelden route bij de Aa

'Beelden fietsen langs de Aa'
Met 'Vat oe Fiets', een organisatie die jaarlijks een grote fietsdag in en rondom Veghel organiseert, het VVV en haar fiets knooppuntenroute worden de fietsroutes samengesteld. Op bepaalde stukken langs de Aa liggen fietspaden. Verder zijn bijna alle plekken waar beelden in de Aa komen liggen bereikbaar met de fiets.

'Beelden wandelen langs de Aa'
Samen met het IVN, de natuur educatie organisatie in Veghel, worden wandelroutes uitgezet. Langs bijna de hele Aa-route kan gewandeld worden.
Ook de wandelroute door de Aa-Broeken wordt opgenomen.


'Beelden bereiken bij de Aa'

Vanaf autowegen is de rivier op bepaalde plaatsen bereikbaar. Bij die plaatsen kan gerust en gewandeld worden. Vanaf invalswegen zal de beeldenroute naar de Aa aangegeven worden.

'Beelden roeien over de Aa'

Met een bestaande organisatie welke kanotochten organiseert over de Aa zijn speciale 'Beelden in de Aa' arrangementen opgezet. Zelfstandig kan dan de route bevaren worden. Informatie over de Aa, de route en de kunst en kunstenaars is verkrijgbaar bij de kanoverhuurder.

Rondleidingen

'Beelden varen over de Aa'
Een rondleiding over een deel van de route per 'fluisterboot'. Een aantal van deze rondleidingen zullen gepaard gaan met een programma op enkele aanlegplaatsen langs de Aa. Dat betekent gedurende de tocht niet alleen informatie over kunstenaars en beelden, maar ook optredens van dichters, muziekgroepen en/of andere performances.
Op 4 zondagen en op aanvraag zullen rondleidingen plaats vinden. Voorafgaand aan de rondleidingen zal informatie worden gegeven over de deelnemende kunstenaars en hun werk. Deze rondleidingen zullen per fiets of als wandeling plaats vinden.
In onderzoek is nog.

Opening

De opening van de route zal plaats vinden op zaterdag 18 juni. Door wie is op dit moment niet bekend, maar gezien de opening van onze eerste beeldentuin door de toenmalig minister president.

Educatie.

'Beelden van de klas in de Aa'
De openingshándeling zal bestaan uit het, op het punt waar de Aa het dorp Veghel binnen komt, los laten van drijvende kunstwerken, gemaakt door zo veel mogelijke leerlingen van basisscholen uit Veghel. Wanneer het eerste beeld de oude brug in het centrum van Veghel passeert is 'Beelden in de Aa' geopend. Het beeld wat het laatst de brug passeert (daar hebben we immers het langst van kunnen genieten) wint de 'CompagnieCup'. Mogelijk kunnen bij het tot stand komen van die drijvende kunstwerkjes deelnemende kunstenaars een rol spelen.

'Beeldend rondleiden over de Aa'

Het is natuurlijk een uitdaging om per kano of zogenaamde 'fluisterboot' een rondleiding te nemen. We bieden scholen deze mogelijkheid om onder deskundige leiding een tocht over de Aa mee te maken waarbij niet alleen informatie over kunst en kunstenaars, maar uiteraard ook over flora en fauna. We staan ook stil bij de expositie in de nieuwe expositieruimte en geven informatie over het Watershap. In samenwerking met Pieter Brueghel worden de leerlingen daarnaast op toegesneden manier geïnformeerd over het 'landschappelijk erfgoed' van de Aa. Een educatiepakket is door Pieter Brueghel samengesteld.

'Beeldend rondleiden langs de Aa'

Onder dezelfde voorwaarden zullen per fiets of wandeling, rondleidingen voor scholen plaats vinden.

Tot aan de schoolvakanties zal het voor scholen mogelijk zijn gebruik te maken van ons aanbod. Scholen kunnen eventueel met CKV vauchers de rondleidingen per boot betalen. Eerder bij 'Beeldenstorm in Kloostertuin' hebben we goede ervaringen opgedaan. Veel scholen uit de wijde regio hebben destijds gebruik gemaakt van onze rondleidingen en lesbriefpakketten. Scholen in primair en voortgezet onderwijs in de regio zullen uitgenodigd worden. Voor de leerkrachten en leerlingen wordt een informatiepakket met o.a. lesbrieven samengesteld waarmee de leerlingen worden voorbereid op de route.


P.R. & Informatie

De Public Relations worden minimaal provinciaal ingezet. De 'Beeldenstorm in Kloostertuin' heeft laten zien, met de opening door de toenmalige minister president Ruud Lubbers, dat een landelijke insteek zijn vruchten kan afwerpen.
De lokale, provinciale en landelijke pers zal op de hoogte worden gebracht en gehouden middels persberichten en foto's van de vorderingen op kunstzinnig gebied. Verschillende onderdelen en kunstenaars zullen voor het voetlicht worden gebracht in de aanloop naar de opening. Ook na de opening zullen regelmatig persberichten verschijnen over activiteiten gedurende de tentoonstelling

Landelijk zal waar mogelijk worden aangehaakt bij het door het Nederlands Bureau van Toerisme uitgeroepen 'Jaar van het Water'. Op de landelijke website van het NBT zal bijvoorbeeld melding worden gemaakt van deze tentoonstelling. Ook provinciaal middels de website 'Uit in Brabant'. Enkele landelijke dagbladen besteden aandacht aan beeldentuinen met speciale edities. Ook hiervan zal gebruik gemaakt worden om landelijk bezoekers naar Veghel te halen.

Een 'Beelden in de Aa' catalogus met informatie over kunst en kunstenaars zal worden uitgebracht met o.a. hierin opgenomen de Beelden in de Aa wandel en fietsroutes, de boottochten, bijdragen van 'Leven met de Aa'. De catalogus op bijzondere wijze vorm gegeven worden. Niet alleen praktisch in gebruik tijdens bezoek aan de route, maar ook als bewaarexemplaar zijn meerwaarde hebben.

Uiteraard zal aandacht op de tentoonstelling gevestigd worden door het provinciaal verspreiden van flyers en posters.

De routes zullen duidelijk worden aangegeven middels borden met verwijzingen naar de nieuwe expositeruimte. Bij de kunstwerken zullen daarnaast informatieborden over kunst en kunstenaars worden geplaatst. Ook de verhalen van 'Leven met de Aa' op bepaalde wijze langs de Aa te zien zijn.


Organisatie

Door de verdere professionalisering van de Compagnie beschikt deze op dit moment over een twaalftal vrijwilligers en 1 deels betaalde kracht. Voor de organisatie van deze beeldenroute vormen vijf ervaren vrijwilligers de kern van de organisatie. Deze kern zal worden aangevuld met twee of drie medewerkers van buiten de Compagnie. Daarnaast zullen we bij voorkomende werkzaamheden incidenteel hulp inroepen. We kunnen inmiddels immers bogen op een redelijk groot vrijwilligersbestand welke op afroep deskundige hulp willen bieden.
In samenwerking met de gemeente Veghel zal facilitaire ondersteuning plaats vinden als het plaatsen van routeborden, extra afvalbakken, etc. Naast de ambtelijke en uiteraard de financiële en morele ondersteuning. Ook zal het zogenoemde 'Masterplan Aa', opgesteld door de gemeente Veghel en Provincie Noord Brabant onderdeel uitmaken van de informatievoorziening

Met het Veghels Overleg Cultuurinstellingen wordt extra inhoudelijke en praktische steun besproken. Met het Uitpunt zijn afspraken gemaakt in publicitaire zin.


Financiën

Van de financiële middelen die de gemeente Veghel in 2005 beschikbaar stelt aan de Compagnie is een deel bestemd voor 'Beelden in de Aa'. Hieronder vallen de deelnemende kunstenaars, de organisatie, facilitaire voorzieningen, het openingsprogramma, het randprogramma, het educatieve programma, de p.r. en wat verder in de begroting is terug te vinden.
Aanvullende middelen zullen worden gevraagd bij de gemeente Veghel fondsen en sponsoren. Bij de laatste groep is materiele sponsoring mogelijk. Waar mogelijk zal in facilitaire zin gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld Pieter Brueghel, de Bibliotheek, het Uitpunt en theater de Blauwe Kei en de gemeente Veghel.

Afsluitend

Al met al durven we te stellen dat er komende zomer weer een evenement van formaat in Veghel staat te gebeuren. Nu het Veghels Kunst ­en Cultuurfestival, het 'Slokdarmfestival' twee-jaarlijks plaats gaat vinden blijft er in de tussenliggende jaren ruimte voor andere zomerse initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Wij denken dat er zodoende jaarlijks een hoogstaand en een tot landelijk aantrekkelijk, bijzonder evenement kan plaatsvinden. Stichting Kunstgroep de Compagnie draagt hier graag aan bij. Om te beginnen in 2005 met:

'Beelden in de Aa'

Jan van Hoof.
Februari 2005.